MAD logo

Titel Net Art 43

Zonder Titel

A Virtual Private Exhibition
april 2002

Guus Koenraads

Wat is dit?
Dit is een internet kunstwerk.

Gemaakt door de kunstenaar Guus Koenraads, gebaseerd op zijn omvangrijke serie vierkante schilderijen. Uitgangspunt is het scheppen van een eigen virtuele ruimte voor elk individueel schilderij. De schepping van de ruimten is een ruimtelijk anticiperen op de essentie van elk schilderij, waarbij tevens de hier onzichtbare, maar wel wezenlijk belangrijke zijkant van het schilderij een rol kan spelen. De fascinatie voor het vierkant, de kubus, en de schoonheid van de eenvoud spelen een grote rol.

Hoe werkt het?
U wandelt door de virtuele galerie.
Er zijn 4x4x4=64 ruimten, met evenzoveel schilderijen en evenzoveel virtuele ruimten. Dit wordt gerepresenteerd door een kubus met 4x4x4 cellen, direct te kiezen door op het kubus-icoon een laag en cel te kiezen.
Elke ruimte heeft de mogelijkheid dichterbij te kijken door in te zoomen in drie stappen, of door te gaan naar de volgende dan wel vorige ruimte. De volgorde van laag 1 linksboven tot en met laag 4 rechtsonder is chronologisch.
Om uw verblijf in de Virtuele galerie te vervolmaken, kunt u een catologus met werken raadplegen.

Wat heb ik nodig?
Snelle PC/MAC en snelle verbinding.
Minimaal PC/MAC met Webbrowser 4+, Flash 5, 480K resolutie. De productie is geoptimaliseerd voor kabel/DSL verbinding en anno 2000 configuratie. Hebt U minder, dan duurt het wat langer. In openbare gelegenheden zoals Internet café's en bibliotheken zijn vaak snelle computers en - verbindingen beschikbaar. Zet voor optimale resultaten het Browser-window zo groot mogelijk. Er is geen audio.

>START!


© 2002:Guus Koenraads en MAD