MAD logo

Titel Net Art 43

Mario van Horrik & Petra Dubach

Notities van de kunstenaars:

Dit was voor ons een erg leerzaam en leuk project. Wij zijn gewend om lange stukken en installaties te maken met een tijdloos aspect. Nu kregen wij te maken met een medium dat beperkingen heeft t.a.v. die tijd.
In een van de eerste gesprekken viel de term IP-nummer. Omdat wij onze projecten vaker gebaseerd hebben op regelingen en systemen die eigenlijk voor andere doeleinden bedoeld zijn, leek dit ons een prima uitgangspunt voor het werk. Een inbellende computer meldt zich aan met een IP-nummer, dat uniek is. Dat nummer bepaalt welke keuze er gemaakt wordt uit een 'sample-bibliotheek', die bestaat uit beeld-en geluidssamples, ieder bestaande uit drie lagen. Uit die drie lagen worden twee keuzes gemaakt, die achtereenvolgens afgespeeld worden. Elke computer krijgt dus zijn unieke mix van zes beeld-en zes geluidssamples, allemaal verschillend in lengte.
Wij hebben met name op een heel andere manier naar het beeldmateriaal moeten kijken. Normaliter is het bij ons zo, dat het materiaal waarmee wij werken ook tegelijk het beeld is. Nu hebben we dan ook de meeste tijd gestoken in het creëren en bewerken van dit materiaal. Dat heeft ons ook een andere visie gegeven op wat we aan beelden produceren.
Ongetwijfeld heeft dit project invloed op hoe wij verder gaan werken, en het heeft ook een aantal nieuwe ideeën opgeleverd. Wij hebben nu wel het idee dat er voor het internet interessante projecten te maken zijn, en dat wij daar nog wel aan kunnen bijdragen in de toekomst. Aan de andere kant zien wij onszelf nog niet al die tijd en moeite steken in het leren beheersen van de benodigde technieken, software, enz. Want het was toch vooral de kunde van, en de goede samenwerking met Thomas, waardoor het project nog zo snel en vakkundig gerealiseerd is, en in dat opzicht is de opzet van dit project wel geslaagd.