MAD logo

Titel Net Art 43

v i e r    k u n s t e n a a r s    v i e r    m a a n d e n    v i e r    w e b s i t e s

NetArt 4x4x4 project
Vier kunstenaars
Vier maanden
Vier webprojecten

Stichting MAD Emergent Art Center organiseert een kunst-estafette: '4x4x4'. Ondekking van en ontmoeting tussen kunstenaars en ICT staan centraal.
Vier kunstenaars worden door MAD uitgenodigd in één maand een website te ontwikkelen.
MAD ondersteunt en faciliteert het ontwerpen en bouwen van de websites door het beschikbaar stellen van technische middelen en deskundigen.

De geproduceerde websites zullen voor een periode van minimaal 1 jaar door MAD op internet gepubliceerd worden.
Het project is bedoeld voor kunstenaars die nog niet of nauwelijks met ICT hebben gewerkt.
Zij worden in staat gesteld dit nieuwe medium te ontdekken en te exploreren.

Ervaren websitebouwers ondersteunen hen bij de technischeen praktische aspecten van het project.
Volgens een strak schema wordt er in vier weken naar een eindresultaat gewerkt dat op Internet wordt gepubliceerd.
De eerste kunstenaar die deze 'estafette' start wordt geselecteerd door MAD. Daarna nomineert deze zelf de volgende kunstenaar.


MAD heeft het kunstenaarsduo Mario van Horrik (Eindhoven, 1956), en Petra Dubach bereidgevonden het '4x4x4'-project te lanceren. Voor dit project werden zij gekoppeld aan Thomas Noordzij (multimedia design & programming).

Petra en Mario voeren projecten en installaties uit met audio en beweging als hoofdonderwerp.